Om lid te kunnen worden en uw bedrijf aan te sluiten bij DCRO gelden voorwaarden waaraan u dient te voldoen.

  • Heeft een geldig ROC (dus geen bedrijfsontheffing!);
  • Heeft dienstverlening met RPA’s als hoofdactiviteit;
  • Heeft geen nevenactiviteiten waardoor belangenverstrengelingen kunnen ontstaan;
  • Is bereid zich actief in te zetten om de belangen van DCRO te behartigen.

Voldoet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden, dan kunt u zich aanmelden bij members@dcro.nl