Association of Dutch Certified RPAS Operators

DCRO is sinds 2016 het platform en de belangenvereniging van én voor gecertificeerde bedrijven in de commerciële dienstverlenende onbemande luchtvaart industrie.

De vereniging richt zich op het verruimen en vergroten van het werkgebied voor ROC (RPAS Operator Certificate) houders binnen Nederland. Wij treden op als hét aanspreekpunt voor deze belanghebbenden.

Wij raden alle houders van een ROC licentie aan om lid te worden van DCRO. Het vormen van een grote spreekbuis is cruciaal voor het behalen van onze doelen.

DCRO is gericht op het behartigen van uw belangen als ROC houder. Uw stem en mening is belangrijk voor de toekomst van onze dienstverlening.