Association of Dutch Certified RPAS Operators

DCRO is sinds 2016 de belangenvereniging van én voor gecertificeerde bedrijven in de professionele onbemande luchtvaartindustrie. DCRO treedt daarbij op als hét aanspreekpunt voor alle relevante belanghebbenden met een sterke focus op uitbreiding van de mogelijkheden voor de professionele en veilige inzet van drones in het Nederlandse luchtruim. Naast vertegenwoordiging van de sector zelf heeft DCRO zich altijd als proactieve speler opgesteld om samen met overheidsinstanties en inspectiediensten te werken aan een veilige en vruchtbare ontwikkeling van de professionele onbemande luchtvaart industrie.

Wij raden alle houders van een ROC licentie of met een explotatievergunning die onder de Specific categorie vliegen aan om lid te worden van DCRO. Het vormen van een grote spreekbuis is cruciaal voor het behalen van onze doelen.

DCRO is gericht op het behartigen van uw belangen als ROC houders en/of houders van exploitatievergunning onder de Specific categorie. Uw stem en mening is belangrijk voor de toekomst van onze dienstverlening.