Vanaf de oprichting van DCRO hebben wij als verplichting naar onze leden gevraagd om op hoofdlijnen hun veiligheidsstatistieken met DCRO te delen. Het doel was toen om aan te tonen aan het ministerie dat Fly-Aways bijna tot nooit voorkomen. Hier moet wel bij worden vermeld dat dit gegeven van toepassing is op getrainde piloten die werken voor gecertificeerde bedrijven.

Als we kijken naar de huidige EASA regelgeving zien wij ook dat hier er een onrealistische aanname wordt gedaan bij de kans op een Fly-Away. Dit heeft veel gevolgen voor de procedures en maatregelen die een operator moet nemen. Het beste voorbeeld hiervan is dat recentelijk gedurende een periode van 6 maanden alle nieuwe aanvragen en wijzigingen on hold waren gezet omdat ILT worstelde met stap 9 uit de SORA risico analyse. Deze stap gaat over het aantonen dat de kans dat een drone buiten het operationeel volume komt zeer klein is.

Om EASA en ILT te overtuigen dat de regelgeving gebaseerd moet zijn op feiten en niet op aannamen is het van groot belang dat we in de sector ook echte cijfers hebben. Dit is de reden dat DCRO hier veel waarde aan hecht en ook probeert in Europees verband deze statistieken los te krijgen.

De statistieken laten ook zien dat in de afgelopen 12 jaar er nog nooit een incident is geweest met persoonlijk letsel en dat er ook nog nooit een Fly-away heeft plaatsgevonden.

DCRO heeft statistieken van 2011 tot en met 2022. De cijfers van 2023 worden momenteel opgehaald en verwerkt. Wat de statistieken laten zien is dat er nog steeds een reeel risico bestaat op het neerstorten van een Drone (ongeveer 1 keer op de 1500 vluchten). Dit is de reden dat DCRO het reel vindt dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden bij het overvliegen van mensen. De statistieken laten ook zien dat in de afgelopen 12 jaar er nog nooit een incident is geweest met persoonlijk letsel en dat er ook nog nooit een Fly-away heeft plaatsgevonden.

Year Flights  Crashes Incidents with Injuries Fly-aways
2011 100 2 0 0
2012 4130 2 0 0
2013 4781 3 0 0
2014 3642 4 0 0
2015 4233 4 0 0
2016 5138 3 0 0
2017 4529 6 0 0
2018 7231 5 0 0
2019 4001 3 0 0
2020 3176 6 0 0
2021 5279 4 0 0
2022 4983 3 0 0
2023 Collection not yet finalised
 
Total 51223 45 0 0

Word lid van DCRO

Interesse om lid te worden van de DCRO en een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling in dit vakgebied? Samen met een netwerk van gecertificeerde professionals werken we aan veilige onbemande luchtvaart. Ben je benieuwd welke voordelen DCRO jou en jouw bedrijf kan bieden? Mail naar info@dcro.nl