Hoe ben je met drones in aanraking gekomen?

Ik heb altijd een fascinatie gehad met luchtvaart maar een carrière als echte verkeersvlieger of luchtverkeersleider zat er helaas niet in. En dus sloeg ik een ogenschijnlijk compleet andere richting in. Tijdens mijn studie geo-informatica kwam ik vervolgens in aanraking met allerlei vormen van (geo)data-inwinning als remote sensing met behulp van satellieten, bemande vliegtuigen/helikopters en terrestrische meettechnieken op de grond. Toen in november 2014 een item voorbijkwam op Discovery Channel over drones en data-inwinning voor o.a. landbouw en terreinmetingen begon er tóch weer iets te kriebelen en zag ik mijn kans schoon om, al zij het via een omweg alsnog die vliegenierspet te bemachtigen. Wat volgde was een masterscriptie over het gebruik van optische en hyperspectrale camera’s onder drones ten behoeve van precisielandbouw en een afstudeeronderzoek naar de organisatorische meerwaarde en technische/juridische (on)mogelijkheden van drones bij Waterschap Rivierenland. In 2016 mocht ik de collegebanken (eindelijk) verlaten en luidde het doel om mijn nieuw hervonden passie vervolg te geven in een professionele loopbaan.

“Toen in november 2014 een item voorbijkwam op Discovery Channel over drones en data-inwinning voor o.a. landbouw en terreinmetingen begon er tóch weer iets te kriebelen”

Ik kon direct aan de slag bij een kundig geodetisch adviesbureau om een nieuw op te richten drone dienst voor landmeetkundige toepassingen (en later ook infrastructurele en industriële inspecties) van de grond af aan op te bouwen. Niet veel later is GeoZICHT hieruit voortgekomen. Eerst nog als handelsmerk en sinds 2018 als aparte BV naarmate ons klantenbestand en portfolio groeide en diverser werd. Sinds september 2023 maakt GeoZICHT onderdeel uit van advies- en ingenieursbureau TAUW en mogen we met een alsmaar groter wordend team dagelijks werk maken van het slimmer, veiliger en beter inrichten van werk- en bedrijfsprocessen door de inzet van drones, sensoring en hoogwaardige data-, informatie- en visualisatie producten.

Waarom zijn jullie / ben jij  lid geworden van DCRO?

In een innovatieve en nog relatief jonge sector als de onze is het cruciaal dat de markt zich verenigt in een actieve en constructieve branchevereniging. Aangezien wet- en regelgeving en publieke acceptatie onverminderd altijd achterblijft op onze technische mogelijkheden is het belangrijk om gezamenlijke belangen te identificeren en met één stem richting beleidsmakers, beslissers en andere stakeholders te communiceren. Het motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is een enorme open deur maar ook in het geval van DCRO en haar groeiende aantal leden zéker van toepassing.

Hoe zie jij de toekomst van het gebruik van drones?

De inzet van drones zal het komende decennium in toenemende mate en met rasse schreden nog meer gemeengoed worden. Opdrachtgevers in zowel het publieke als het private domein zijn de voorbije jaren steeds bekender geworden met de technische en juridische (on)mogelijkheden en met wat de techniek binnen allerhande bedrijfsprocessen en toepassingsgebieden voor meerwaarde kan creëren. De perceptie over drones veranderd in positieve zin van sec een vermakelijk stuk ‘speelgoed’ naar waardevol ‘gereedschap’ en van puur een doel op zich (omwille van innovatie of imago) naar een geavanceerd middel om tót een doel te komen. Daarbij worden drones gelukkig ook steeds meer niet uitsluitend gezien als een nieuw geïntroduceerd risico maar vooral ook als mitigerende maatregel waarmee andere arbo- en veiligheidsrisico’s juist effectief gereduceerd of zelfs volledig weggenomen kunnen worden.

“De inzet van drones zal het komende decennium in toenemende mate en met rasse schreden nog meer gemeengoed worden. Opdrachtgevers in zowel het publieke als het private domein zijn de voorbije jaren steeds bekender geworden met de technische en juridische (on)mogelijkheden”

Dit neemt niet weg dat er ook nog de nodige hobbels genomen dienen te worden wil de sector ook op de middellange termijn relevant en toekomstbestendig blijven. Het proactief doorontwikkelen van werkbare, pragmatische en bovendien eenduidige wet- en regelgeving en verdere verruiming van operationele mogelijkheden voor operators en testcentra ligt hierbij voor de hand. Daarin ligt ook een belangrijke rol voor DCRO en haar leden weggelegd door actieve deelname aan beleids overleggen en het verantwoorden van toenemende operationele mogelijkheden door de continue bijhouding van veiligheidsstatistieken. Maar ook het belang van publieke acceptatie en perceptie in relatie tot privacy en veiligheid dient niet onderschat te worden. Wij zien elke dag weer dat drone operators op locatie niet alleen een bepaalde dienst verlenen maar zeer zeker ook fungeren als ambassadeurs van de sector in gesprekken met opdrachtgevers en passanten die al dan niet kritische vragen hebben over het hoe en waarom en de nut en noodzaak van onze werkzaamheden.

Wat zijn jullie verwachtingen van het lidmaatschap van DCRO?

DCRO heeft zich de voorbije jaren echt ontwikkeld tot een volwassen en alsmaar breder gedragen branchevereniging. Een club die direct aan tafel zit tijdens sector overleggen met ministeries, luchtvaartautoriteiten en beleidsmakers en hierdoor ook daadwerkelijk inspraak én impact heeft.

Het bijzondere en prettige hierbij is dat de leden, ondanks dat zij regelmatig als directe concurrenten van elkaar in de markt actief zijn, onderling buitengewoon professioneel, constructief en collegiaal samenwerken om één en hetzelfde collectieve doel te realiseren. De actieve rol van DCRO heeft in de afgelopen jaren al tot vele verruimingen van operationele mogelijkheden gezorgd of ertoe geleid dat bestaande aandachtspunten op het hoogst mogelijke niveau geagendeerd en besproken worden. De groei van het aantal leden en daarmee ook de vertegenwoordiging vanuit de sector maakt dat DCRO steeds beter gehoord wordt en dat doelstellingen worden omgezet in resultaten.

 

GeoZICHT B.V.
Australiëlaan 5
3526 AB Utrecht

https://geozicht.nl/

Categorie

  • 3D modellering
  • Metingen en uitzetwerk
  • Lucht-fotogrametrie
  • 3D mapping of fotografie
  • LiDAR 3d
  • Puntenwolken
  • Inspecties

Word lid van DCRO

Interesse om lid te worden van de DCRO en een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling in dit vakgebied? Samen met een netwerk van gecertificeerde professionals werken we aan veilige onbemande luchtvaart. Ben je benieuwd welke voordelen DCRO jou en jouw bedrijf kan bieden? Mail naar info@dcro.nl