Als professionele drone operators worden we momenteel geconfronteerd met de situatie binnen de CTR Amsterdam dat er nog maar twee operators per dag maximaal worden toegelaten en als er hulpdiensten actief zijn binnen CTR Amsterdam dat er dan nog maar één operator wordt toegelaten. De professionele drone operators ondervinden hier grote hinder en ook financiële schade van.

Als brancheorganisatie zijn wij zeer bezorgd over deze situatie en hebben om de situatie te monitoren een online formulier opgesteld waarin melding kan worden gedaan van de voorvallen waar operators geen klaring krijgen of, nog erger, de klaring op het laatste moment wordt ingetrokken binnen CTR Amsterdam.

Wij roepen alle operators op, die met deze situatie te maken krijgen, het formulier te gebruiken zodat wij als brancheorganisatie hiervan een rapportage kunnen opstellen die we gebruiken in de communicatie met de overheid om deze ongewenste situatie zo snel mogelijk opgelost te krijgen.

Het formulier is online beschikbaar via deze link.