Hoe ben je met drones in aanraking gekomen?

Eind 2001 werd ik gevraagd om aan te sluiten bij een bedrijf (in oprichting), FlyCam, met het doel om een onbemande radiografische helikopter te voorzien van een nog te ontwikkelen autopilot in samenwerking met de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, om de besturing van zo’n helikopter eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken. Aangezien die studierichting ook mijn achtergrond was, ben ik daar aan de slag gegaan en heb toen ook de uiteindelijke mede-oprichters van Delft Dynamics ontmoet.

In april 2004 hebben we dit idee zelf verder opgepakt, eerst via de eenmanszaak Delft Dynamics en op 2 februari 2006 hebben we met zijn vieren Delft Dynamics BV opgericht, op het moment dat de politie een ‘robothelikopter’ wilde kopen. Er waren toen nog geen multicopters en ook het woord ‘drone’ werd nog niet gebruikt. We bestaan dus alweer zo’n 18 jaar als BV en richten ons met name op nationale en Europese onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten op het gebied van drones en sinds 2014 ook op counter drones. Onlangs hebben we DroneCatcher BV opgericht om vanuit die BV ons ook te richten op de verkoop van counter drone producten, waar veel vraag naar is. Binnenkort zullen we verhuizen naar een nieuw bedrijfspand met meer kantoor- en productieruimte voor een verdere groei.

“In onze ogen is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken in de professionele drone-industrie om daarmee kennis en ervaringen onderling te delen en gezamenlijk een stem te vormen richting onder andere de overheid. Samen sta je sterker om dingen voor elkaar te krijgen en uiteraard goed om daar een steentje aan bij te dragen.”

Waarom zijn jullie / ben jij  lid geworden van DCRO?

Eerder waren wij vanuit Delft Dynamics betrokken bij de oprichting van de voorloper van DCRO, DARPAS, en daar ben ik ook bestuurslid geweest. In onze ogen is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken in de professionele drone-industrie om daarmee kennis en ervaringen onderling te delen en gezamenlijk een stem te vormen richting onder andere de overheid. Samen sta je sterker om dingen voor elkaar te krijgen en uiteraard goed om daar een steentje aan bij te dragen.

Hoe zie jij de toekomst van het gebruik van drones?

In mijn ogen zijn er enorm veel mogelijkheden om drones op een nuttige manier in te zetten voor allerlei toepassingen, wat deels nu al aangetoond wordt. Belangrijk daarbij is een goede voorlichting naar alle betrokkenen, een makkelijke en betrouwbare manier van identificatie door iedereen, waarbij het ook belangrijk is om goed te handhaven met de mogelijkheid om in te grijpen (counter drone middelen). Vertrouwen is enorm belangrijk. Toch mag er wat ons betreft vanuit de overheid wat meer ruimte ontstaan voor de inzet van drones (op een veilige manier). Toewerken naar 100% betrouwbaarheid moet niet leiden tot vertraging in beslissingsprocessen. Dus wat ons betreft mag er sneller meer mogelijk zijn en niet te afwachtend gehandeld worden vanuit de overheid. 

Wat zijn jullie verwachtingen van het lidmaatschap van DCRO?

We hebben al veel baat bij de informatievoorziening vanuit DCRO en verwachten dat bij een verdere groei van DCRO met meer leden we gezamenlijk nog sterker staan om de drone-industrie naar een hoger plan te tillen.

 

Delft Dynamics B.V.
Molengraaffsingel 10
2629 JD Delft

www.delftdynamics.nl

Categorie

  • Aircraft, Helicopter, UAV, Spacecraft & related equipment
  • Electrical, Electronics & Electro-optics
  • IT, Computing and Software
  • Services (R&D, training, engineering, consultancy, …)
  • Training & Simulation

Word lid van DCRO

Interesse om lid te worden van de DCRO en een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling in dit vakgebied? Samen met een netwerk van gecertificeerde professionals werken we aan veilige onbemande luchtvaart. Ben je benieuwd welke voordelen DCRO jou en jouw bedrijf kan bieden? Mail naar info@dcro.nl