Eind december 2021 kunnen we stellen dat de meeste “oude” ROC-houders over zijn naar het nieuwe regime. Afgelopen jaar 2021 was het overgangsjaar naar nieuwe Europese regelgeving aangaande het gebruik van drones.

ROC (Remote Operators Certificate)

In het “oude” niet Europese regime was er een onderscheid tussen ROC en ROC light. Als DCRO vertegenwoordigden wij de belangen van de ROC-houders. De ROC-houders hadden een groot aantal bevoegdheden tot hun beschikking en beschikken allemaal over een door ILT (onze toezichthouder) goedkeurde Operations Manual waarin alle procedures beschreven staan.

Overgang naar OA (Operational Authorisation)

Officieel is er sinds 31 december 2020 nieuwe Europese wetgeving waaraan alle operators moeten voldoen. In de nieuwe regelgeving wordt een onderscheid gemaakt in categorieën. ‘Open’ voor vluchten meAt het laagste risico maar ook de minste mogelijkheden, ‘Specific’ voor vluchten met een gemiddeld/hoger risico en meer mogelijkheden en tot slot ‘Certified’ met het hoogste risico (hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld bemande drones).

Als DCRO behartigden wij de belangen van de ROC-houders en als we dat vertalen naar de nieuwe regelgeving zullen de meeste ROC-houders actief zijn in de ‘Specific’ categorie.

In 2021 mochten de huidige ROC-houders nog doorvliegen onder de “oude” regelgeving.

Nieuwe EASA-regelgeving

Dat we nu eind december 2021 een soort van opgelucht kunnen ademhalen dat we door kunnen met operaties en dat ook eindelijk nieuwe intreders kunnen instappen is eigenlijk een klein wonder te noemen. DCRO heeft al gedurende lange tijd aangegeven dat Nederland er niet klaar voor is. De Nederlandse overheid met ILT als toezichthouder en vergunningverlener van onze branche heeft tot het laatste moment gewacht met het schetsen van de kaders waaronder we onder de nieuwe wetgeving zouden kunnen opereren.

In april 2021 heeft dit al geleid tot een brandbrief van DCRO aan het Ministerie. Ondanks dat we tot op de dag van vandaag geen officieel antwoord hebben gekregen op onze brandbrief heeft het wel geleid tot een structureel overleg met de ILT om de omzetting naar de nieuwe regelgeving vorm te geven.

Na een race tegen de klok is het de ILT gelukt om met behulp van DCRO en enkele andere stakeholders uit de dronewereld de kaders te schetsen voor de nieuwe regelgeving. Alle bevoegdheden die de ROC-houders kenden onder het “oude’ regime zijn geborgd en zelfs op sommige plekken uitgebreid.

Dat dit gelukt is onderstreept het belang van DCRO en de constante druk die we hebben uitgeoefend om het voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk is het een joint-effort van de branche en de overheid dat dit gelukt is.

Met de nieuwe Operational Authorisation zijn we klaar voor Europa. Het systeem is zeker nog niet volmaakt maar we kunnen door en dat is een goed begin van 2022.