2021 is een bewogen jaar geweest. Wat begon met een brandbrief aan het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritiem (DGLM) is bijna afgesloten met een georkestreerde conversie van het ROC naar de Exploitatievergunning in een zeer nauwe samenwerking tussen de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), diverse adviseurs, de KNVnL en uiteraard de DCRO.

Begin dit jaar is er een nieuw bestuur aangetreden, wat direct ook speerpunten heeft benoemd en commissies heeft aangesteld om deze speerpunten nader uit te werken. Het gaat dan om:

  1. Wet- en regelgeving
  2. PR en marketing
  3. Interne zaken
  4. Opleidingen

Met name de commissie Wet- en regelgeving heeft ontelbaar veel uren geïnvesteerd in het optimaliseren van de samenwerking met ILT en het verduidelijken van de EASA verordening die op ons als ROC houders afkwam. Het is een zeer close call geweest, maar mede de complimenten aan de ILT, die zich openstelde voor onze kennis en samen met de branche wilde werken aan een werkbare omzetting. De andere complimenten gaan uiteraard uit aan alle DCRO leden, vertegenwoordigd in welke commissie dan ook, die een bijdrage hebben geleverd aan het professionaliseren van de drone branche. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, krijgen we zaken voor elkaar!

Wat tevens mooi is om mede te delen is dat dit ook gezien wordt door collega dronebedrijven. Het afgelopen jaar heeft DCRO meerdere nieuwe leden mogen verwelkomen, waar op de website meer informatie over te vinden is.

Maar kunnen we nu op onze lauweren gaan rusten? Nee! Er is nog een hoop te regelen, onder andere op het gebied van de samenwerking met de LVNL en het afstemmen van de drone opleidingen op de nieuwe wetgeving. Hier zijn nog steeds een aantal onduidelijkheden in en de commissie Opleidingen zal hier binnenkort over in gesprek gaan met de ILT.